Partnerstwo z Collegium Da Vinci
01 Lip

Partnerstwo z Collegium Da Vinci

Z radością informujemy, że w ramach partnerstwa z Collegium Da Vinci, uczelnią wyższą z Poznania, uczestniczymy w tworzeni        i realizacji studiów licencjackich na kierunku Data Science. Są to interdyscyplinarne studia licencjackie z analityki ekonomicznej, łączące w sobie zagadnienia z ekonomii, informatyki oraz zarządzania. W trakcie nauki studenci zdobędą kompetencje związane    z programowaniem oraz obsługą i konfiguracją informatycznych systemów wspierających proces zarządzania danymi big data.

Specjaliści Data Science są bardzo poszukiwani na rynku pracy – to osoby, które poza umiejętnościami technicznymi jak np. programowanie, statystyka, posiadają także wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne, które pozwalają rozumieć biznes, pozyskiwać wiedzę na temat zgromadzonych danych, analizować je, wizualizować, a następnie w przekonujący sposób prezentować wnioski.

Studia prowadzone są także w trybie niestacjonarnym.

https://cdv.pl/studia-i-stopnia/studia-i-stopnia-pl/data-science/

Comments are closed.