Audyt licencji baz danych

W ramach usługi wykonamy dla Państwa następujące zadania.

Inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania

 • Analiza konfiguracji środowiska serwerowego oraz ilości komputerów stacjonarnych
 • Zbieranie informacji nt. oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz serwerach
 • Utworzenie zbioru danych pozwalającego na wykonanie analizy
 • Spisanie i sprawdzenie zgodności certyfikatów autentyczności systemów operacyjnych
 • Spisanie urządzeń wykrytych w trakcie skanowania sieci
 • Sprawdzenie umów wsparcia dla oprogramowania

Inwentaryzacja zakupionego oprogramowania

 • Analiza ilości zakupionego oprogramowania w środkach trwałych – wymagana współpraca z księgowością
 • Weryfikacja licencji zgromadzonych na nośnikach (typu BOX)
 • Sprawdzenie licencji z Microsoft Volume Licensing Service Center lub innych wirtualnych bibliotek

Analiza danych

 • Weryfikacja zainstalowanego oprogramowania z oprogramowaniem zakupionym
 • Zestawienie braków/nadmiarów oprogramowania
 • Wskazanie najefektywniejszych metod legalizacji, włączając w to optymalizację zakupów licencji, a także reorganizację środowiska IT, celem efektywnego wykorzystania bieżących zasobów

Opracowanie raportu

 • Opis zakresu przeprowadzonych prac audytowych
 • Analiza danych zebranych w procesie skanowania i inwentaryzacji oprogramowania.
 • Przedstawienie planu naprawczego celem szybkiej i możliwie najtańszej legalizacji

Wymagania do prawidłowego przeprowadzenia audytu

W ramach prawidłowego wykonania projektu spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • Udostępnienie pełnego kompletu dokumentacji zakupowej
 • Dostępność inżynierów po stronie Klienta którzy opiszą architekturę systemów i będą współpracować w zakresie dostępu do systemów
 • Udostępnienie systemów (serwerów) z wymaganym poziomem uprawnień
 • Zezwolenie na ewentualnie wykonanie zestawu skryptów przygotowanych przez naszych specjalistów zbierających informacje sprzętowe i programowe, oraz instalację oprogramowania do automatycznej inwentaryzacji danych
 • Dostęp do dokumentacji serwerów i stosowanej infrastruktury.

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas