Bazy danych

 • Czy Twoja strona lub sklep internetowy są przejrzyste i łatwe w obsłudze dla użytkowników?
 • Jak Twój serwis przystosowany jest do pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych?
 • Czy jesteś pewien, iż twoja aplikacja internetowa działa poprawnie?
 • Czy wiesz ilu klientów w jednej chwili może złożyć zamówienie w Twoim sklepie internetowym?
 • Co się dzieje, gdy użytkownik wykona niespodziewaną operację?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania, nasza oferta audytowa jest właśnie dla Ciebie.Z uwagi na różnorodność zagadnień audytowych ofertę dzielimy na dwa obszary główne.

Usability

Pojęcie to w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza użyteczność. W dziedzinie IT rozumiane jest jako nauka zajmująca się ergonomią interaktywnych urządzeń oraz aplikacji.

Źródło: Wikipedia

Naukowo udowodniono, iż użytkownicy serwisów internetowych oraz innych aplikacji, wykorzystują skończoną liczbę schematów. Zachowanie to monitorować można w sposób techniczny, a finalnie konstruować serwisy i aplikacje w taki sposób, aby stały się one maksymalnie wygodne dla użytkowników.

Audyt użyteczności (usability) dzielimy zwykle na trzy kluczowe obszary:

1. Audyt wstępny – obejmuje analizę aplikacji internetowej, w skład której wchodzi:

 • ocena funkcjonalności najważniejszych elementów serwisu,
 • sprawdzenie czytelności prezentowanej treści, wraz z analizą ułożenia jej na stronie,
 • sprawdzenie aplikacji pod kątem standardów wytyczanych przez światowe organizacje (W3C) które zajmują się rozwijaniem standardów internetowych.

Efekt prac przedstawiony zostanie klientowi w postaci raportu obejmującego dokładną analizę stanu bieżącego, sugestie zmian oraz szacunkowe koszta.

2. Testy z wykorzystaniem grupy użytkowników – podstawą do zbadania użyteczności aplikacji internetowej, jest sprawdzenie jak obsługiwana jest ona przez zróżnicowane grupy użytkowników.

Efektem prac jest wskazanie błędnych rozwiązań zaimplementowanych w aplikacji, a także przedstawienie rozwiązań naprawczych.

3. Poprawa użyteczności aplikacji internetowej – dla potrzeb audytu tworzymy specjalnie wyselekcjonowaną grupę docelową określaną podczas  analizy potrzeb z klientem. Koncentrując się na grupie docelowej obsługiwanej przez klienta sprawdzamy aplikację pod kątem funkcjonalnym i zarazem przygotowujemy wytyczne zmian, wraz z określeniem czasu oraz kosztów.

Performance

Prezentacja firmy, czy sprzedaż usług przez Internet winny odbywać się w sposób możliwe najbardziej profesjonalny. Zbadanie przepustowości łączy, a także szybką odpowiedź aplikacji internetowej (strony), jest niezwykle istotne dla kreowania wizerunku firmy w Internecie. Przed podjęciem dużej akcji marketingowej, wręcz obowiązkowe jest sprawdzenie obsługi wyjątków, a także wydajność działania aplikacji przy dużym obciążeniu.
Inwestując fundusze w reklamę musimy być pewni, iż nasza aplikacja będzie w stanie obsłużyć wzmożony ruch. Tylko wówczas koszta poniesione na marketing umożliwią zrealizowanie zysku.

Standardowy audyt wydajności aplikacji zawiera:

 • Sprawdzenie zachowania aplikacji przy założonym obciążeniu (ilości użytkowników).
 • Określenie wartości granicznej dla serwisu.
 • Rekomendacje w celu zwiększenia przepustowości.
 • Sprawdzenie obsługi wyjątków przez aplikację.
 • Znalezienie miejsc krytycznych, generujących błędy w aplikacji.
 • Refaktoryzację kodu umożliwiającą osiągnięcie lepszych rezultatów.

Poza audytem użyteczności (usability) oraz  wydajności (performance), wykonujemy również audyty bezpieczeństwa  (security) aplikacji oraz systemów internetowych, a także przygotowujemy aplikacje pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych.

Ofertę audytu komponować można dowolnie, w zależności od konkretnej potrzeby biznesowej.

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas