Audyt wydajności i bezpieczeństwa systemów baz danych

Przyrost informacji w systemie baz danych nierzadko jest przyczyną wydłużonego czasu odpowiedzi. Jednocześnie gromadzenie danych nt. klientów firmy stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego też summ-it ofertuje usługę audytu, którego celem jest weryfikacja środowiska pod kątem wydajności oraz bezpieczeństwa.

Poznanie konfiguracji, wraz z identyfikacją jego silnych i słabych stron zapewnia, iż dane firmy są bezpieczne i dostarczane zawsze na czas. Usługę audytu oferujemy każdorazowo przed podjęciem współpracy w obszarze wsparcia systemów. Poznanie środowiska gwarantuje, iż w przypadku wystąpienia awarii, usługa zostanie przywrócona w krótkim okresie czasu.

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas