Plan przywracania systemów - Disaster Recovery oraz ITCP

Zamiast planować strategię backupu, skupiamy się na strategii odzyskiwania danych. Nawet najlepsza kopia zapasowa nie ma żadnego znaczenia jeśli nie można jej odtworzyć. Dlatego też oferujemy wykonania planu awaryjnego przywracania systemów krytycznych z punktu widzenia klienta. Zapewni to spójny proces przywrócenia usługi w momencie wystapienia awarii. Jest to również gwarancja, iż mimo zatrzymania usługi dane nie zostaną utracone.

W celu minimalizacji wpływu potencjalnej awarii, oferujemy testy przywracania systemów ITCP – IT Continuity Plan. Oferta skierowana jest do wszystkich klientów, bez względu na wielkości firmy i stopień skomplikowania struktury informatycznej. Dane zabezpieczone winny być w każdym przedsiębiorstwie, a dla każdej skali dobrać należy odpowiedni plan kontynuacji działania systemów.

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas