Business Intelligence - usługi analityczne

Liczby dane i fakty to kluczowe składniki do podejmowania decyzji biznesowych na każdym poziomie organizacji. Coraz częstszym problemem jest jednak ogromna ilość danych oraz zmieniające się parametry. Selekcja właściwych informacji na podstawie których podejmiemy decyzję coraz częściej identyfikowana jest jako ryzyko, którego realizacja negatywnie wpłynąć może na kosz prowadzenia przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na poruszone problemy w organizacjach są systemy Business Intelligence. Ich zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych.

Nadrzędnym zadaniem systemu Business Intelligence jest scalenie opisywanych funkcjonalności oraz wizualizacja wyników.

BI

Obszary te zaklasyfikować można w kilku grupach:

  • ETL (Extraction Transformation Loading) – zbieranie danych z różnych (hetoregenicznych) źródeł, przetwarzanie ich oraz ładowanie do jednego zbioru – hurtowni danych.
  • Hurtownia danych – system zbierający (agregujący) dane z różnych systemów lub źródeł danych w organizacji.
  • System analityczny (OLAP – Online Analytical Processing) – wielowymiarowa analiza danych zapewniająca różne poziomy szczegółowości.
  • Data mining – system wspomagający podejmowanie decyzji na podstawie predykcji danych – przewidywania w oparciu o szeregi czasowe oraz sieci neuronowe.

Jednym z dostawców narzędzi oferujących rozwiązania Business Intelligence jest firma Microsoft. W pakiecie Microsoft SQL Server udostępniono narzędzia do przeprowadzenia operacji:

  • ETL – poprzez serwis SQL Server Integration Services,
  • Hurtowania danych i system analityczny – MS SQL Server Analysis Services,
  • Predykcja danych – serwis MS SQL Server Data Mining,
  • Wizualizacja – serwis Reporting Services.

Wymienione narzędzia pozwalają zbierać, przetwarzać i wizualizować liczby dane i fakty w oczekiwanym stopniu szczegółowości na wszystkich szczeblach organizacji.

Korzystając z wiedzy oraz doświadczeń oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania oraz doradztwo w zakresie wdrożenia, konfiguracji oraz utrzymania systemów Business Intelligence.

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas