Szkolenie Microsof SQL Server

Implementacja i utrzymanie SQL Server

Szkolenie w języku angielskim nazywane jest “Maintaining a Microsoft SQL Server

Program dedykowany jest dla administratorów zainteresowanych obszarami wdrożenia i konfiguracji infrastruktury baz danych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z narzędziami dostępnymi w środowisku Microsoft ® SQL Server ® . Następnie definiowana jest konfiguracja systemowa pod system baz danych w taki sposób, aby była ona możliwie optymalna. W trakcie szkolenia omówiona zostanie instalacja systemu, a w szczególności podkreślone zostaną opcje których zmiana po instalacji stanowi największe wyzwania. Kurs podążać będzie za zdefiniowaną agendą, lecz rozszerzony zostanie o praktyczne przypadki z różnych projektów pokazując, które elementy stanowią największą wagę dla wysoko skalowalnego środowiska.

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do kursów rozszerzonych tj. związanych z optymalizacją środowiska baz danych oraz zapytań SQL.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego administratora baz danych, a zarazem certyfikowanego trenera Microsoft ® (MCT). Materiały przygotowane zostały w języku angielskim, choć na życzenie klienta mogą zostać przetłumaczone na język polski. Szkolenie w zależności od grupy, prowadzone jest w języku polskim lub angielskim.

Czas trwania:

5 dni

Forma szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte

Poziom szkolenia:
400

Cena:
3400 netto

Termin realizacji:
Do ustalenia

Agenda szkolenia:

 • Zapoznanie z narzędziami dostępnymi w Microsoft® SQL Server®
 • Przygotowanie systemu do instalacji silnika baz danych
 • Instalacja i konfiguracja Microsoft® SQL Server®
 • Modele pracy baz danych (Recovery Models)
 • Odtwarzanie danych (Recovery) w środowsku Microsoft® SQL Server®
 • Importowanie i Exportowanie danych
 • Zarządzanie dostępem w Microsoft® SQL Server®
 • Role na poziomie serwera oraz baz danych
 • Zarządzanie dostępem do zasobów
 • Audyt środowiska baz danych
 • Automatyzacja pracy Microsoft® SQL Server®
 • Bezpieczeństwo danych
 • Monitorowanie pracy systemu
 • Cykliczne wsparcie systemu
 • Poszukiwanie błędów w pracy systemu
 • Widoki dynamiczne
 • Zarządzanie zdalnie wieloma serwerami
 • Rozwiązywanie błędów w środowisku baz danych

“To be like a Tenzing Norgay, be sure that our customer achieves a summit.”

“Jak Tenzing Norgay, chcemy być pewni, że nasz klient osiągnie szczyt.”

Masz pytania? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
info@summ-it.pl napisz do nas